Projekty pre stavebné povolenie

Samozrejme najdôležitejšou časťou v rámci projektovej dokumentácie je kvalitný návrh rodinného domu "na mieru" investorovi - klientovi. Vieme poradiť, inšpirovať, vykomunikovať všetko potrebné!
Projekt pre stavebné povolenie PPSP okrem architektonického a stavebného riešenia musí obsahovať tiež projekty profesií, ktoré sú nutné k výstavbe objektu. Jedná sa najmä o statiku hlavných nosných častí objektu, prepočet energetickej hospodárnosti objektu, protipožiarne riešenie stavby, ďalej projekty pripojenia a inštalácií elektrorozvodov NN a bleskozvodu, projekt pripojenia vodovodných a kanalizačných rozvodov v stavbe, projekt vykurovania stavby. Všetky tieto projekty v rámci PPSP vám vieme zabezpečiť k obdržaniu stavebného povolenia.

Príklad projektu pre stavebné povolenie 1
Príklad projektu pre stavebné povolenie 2