Projekty strešných priehradových väzníkov

Najmä pre francúzsku klientelu v súčasnosti riešime aj projekty strešných konštrukcií v prevedení drevených priehradových nosníkov.  Máme k dispozícii software MITEK a PAMIR, všetky prezentované príklady tohto druhu našej práce sú vo francúzskom jazyku, nakoľko sa vieme maximalne prispôsobiť požiadavkám klientov.


Príklady projektov drevených priehradových nosníkov: