Projekty drevostavieb vo Francúzsku

Naša projekčná činnosť je z veľkej časti orientovaná pre francúzsky trh. Tu je nutné taktiež rešpektovať regionálnu architektúru, technické normy a parametre vyžadované výrobcom. Naša práca a výstupy sú vykonávané v software Dietrich, pričom sme držiteľmi plnej verzie so všetkými modulmi na vytváranie konštrukcii drevostavieb a taktiež nám naša plná verzia umožňuje aj výstupy na strojové výstupy tzv. "Transfére machine". Uvádzame niekoľko príkladov nami vypracovaných projektov v zmysle požiadaviek klienta, ktoré sú často individuálne a špecifické. Okrem štandardných rodinných domov vieme riešiť radové zástavby, developperské skupinové obytné zostavy, veľkorozmerové či viacetážové objekty. Pracujeme s architektonickými podkladmi a ostatnými technickými normami a predpismi vo francúzskom jazyku, samozrejmá je aj následná priebežná komunikácia vo francúzštine.


Príklady projektov drevostavieb vo Francúzsku: