Kontakt

 

Kontakt Slovensko:
Ing. Miroslav Šerý 
tel: 0903 544 476
e-mail: miroslav@morija.sk

Kontakt Francúzsko / zahraničie:
Mr. Le Mince
phone: 0033-6 52 02 45 29
e-mail: olemince@hotmail.fr

 
 
Adresa kancelárie:
MORIJA s.r.o.
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica

Tel:
+421 42 42 60 184
+421 903 544 476

E-mail:
info@morija.sk

Sídlo firmy a fakturačné údaje:
MORIJA s.r.o.
Lúky 244
020 53 Lúky

IČO: 44 433 484
IČ DPH: SK2022729775

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 21021/R
Kontaktujte nás...