Projekty drevostavieb na Slovensku

Po výbere a presnom architektonickom zadefinovaní vášho domu ako drevostavby je nutné vypracovať realizačný projekt. Nenechávajte túto časť prípravy na samotnú realizáciu stavby len na jednoduchú improvizáciu na stavenisku, často realizovanú pracovníkmi, ktorí nemajú potuchy o tepelných či akustických mostoch, o možnostiach riešení konštrukcií drevostavieb, ktoré jednoducho zlepšujú tepelné či akustické vlastnosti celého objektu. Je nutné už vo fáze prípravy stavby a počas vypracovania výrobnej a montážnej dokumentácie pracovať a uvažovať množstvo detailov, ktoré výrazne ovplyvňujú celkovú funkčnosť a úžitkové vlastnosti stavby. Nechajte si poradiť, investujte do detailov!

Nenechajte všetko len na improvizáciu na stavenisku!

Realizačný projekt zahrňa výrobnú aj montážnu dokumentáciu. Aj tá môže byť vyhotovená v rôznych stupňoch zložitosti.

Príklad realizačného projektu drevostavby 1
Príklad realizačného projektu drevostavby 2